#

Полезна информация

#

Европалети – стандарти и размери

Една от отправните точки в съвременната логистига е дървеният палет. Представлява платформа, върху която се нарежда стоката/товара предназначен за съхранение върху стелажите или за транспортиране. Според материала на изработка биват най-често дървени, но има също метални и пластмасови. Могат да бъдат за еднократна и многократна употреба. Според възможностите за промушване на вилицата на кар-повдигач те са 2-странни и 4-странни.

Няма общоприети размери на палетите. Стандартът ISO-6780 определя палети в 6 размера. Така наречените европалети, разпространени в Европа, имат размери 800 × 1200 × 144 mm.

Най-разпространените размери палета са EPAL 1, EPAL 3. Съответно с размери 800/1200; 1000/1200 мм. Статичното и динамчно натоварване, което могат да издържат е 1500 кг.

За повече информация: http://epal-balkan.org/epal-academy

#

Основни отстояния при складиране на палета и проектиране на палетна складова система

Легенда:

Поз.1 Палета с надсърчащ товар

Поз.2 Палета без надстърчащ товар

 

Височина на гредата от земя до горния ръб Yh, mm

X3,X4,X5,X6 mm

Y3 mm

3000

75

75

6000

75

100

9000

75

125

13000

100

150

#

Работен коридор „Ast“ или избор на повдигаща техника в склада

Един от най-важните въпроси при избор на повдигаща техника, това е работният коридор (Аst) на машината. Както е показано на схемата, това е минималното необходимо разстояние за свободно и безопасно опериране на повдигащата машина:

  • Ръчно водим електро повдигач (стакер) ≈ 2500 мм: височина на повдигане до 4500 мм и само за вътрешно складов транспорт и опериране;
  • Ричтрак ≈ 3000 мм: височина на повдигане до 12 000 мм и само за вътрешно складов транспорт и опериране;
  • Три опорен електрокар ≈ 3300 мм: височина на повдигане до 4500 мм, вътрешноскладово и външно приложение;
  • Четири опорен електрокар или газокар ≈ 4000 мм: височина на повдигане до 4500 мм, вътрешноскладово и външно приложение.

#

ЗА ПОРЪЧКА ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ

Свържете се с нас на посочените контакти