#

Клиенти

Dunapack Packaging

Dunapack Packaging Plovdiv е водещ производител на опаковки и вълнообразен картон, част от австрийския PRINZHORN HOLDING.

За нуждите на Производството доставихме успешно две почистващи машини:

- Метро 1303N – Подопочистваща седлова машина с капацитет 8450 кв.м/ч

- Boxer Plus – метачна машина със седящ оператор и капацитет на почистване 13000 кв.м/ч

Линк към сайта