Индустриално оборудване, стелажи и интегрирани складови решения

Push back

Push-Back системи за гъсто складиране базирани на LIFO ( last in first out) логиката
     

Push-Back (принцип на избутването) системи са опростен вариант на гравитачните стелажни системи, в случаите където FIFO логистиката не е приложима. Те спестяват складово пространство, като фронта на затоварване и разтоварване е един и същ.