#

Клиенти

Трейс Ипома

Фирма Трейс Ипома е водещ производител на пластмасови изделия/опаковки за хранително-вкусовата индустрия и други индустрии.

За нуждите на разширяващото се производство през 2007 година доставихме и монтирахме палетна стелажна система тип DRIVE IN за 2700 палетни места. С продължаващото развитие на фирмата и производството се появи нужда от нови складови пространства с голяма плътност. В началото на 2013 година беше доставена и монтирана палетна стелажна система radio shuttle, една от първите в България

Линк към сайта