#

Клиенти

ЧЕЗ Груп

Фирма ЧЕЗ България е доставчик на електрическа енергия за Северозападна и Югозападна България.

За нуждите на техния архив изпълнихме няколко доставки на рафтови стелажи с подвижна база. Общият капацитет е над 40 000 класьора. Производител на стелажите е нашият партньор ICAM.

Линк към сайта