#

Клиенти

Smartorganic

Фирма Смарторганик е водещ производител и диструбутор на био продукти. Основана през 2008 г. компанията е сред био пионерите в България, а вече изнася своите продукти в над 50 държави по целия свят.

За поддържане на високото качество при произвдството на храни, доставихме и поддържаме в производствените помещения на фирмата следните почистващи машини:

Доставените продукти са производство на нашия партньор RCM S.p.A.

Линк към сайта