#

Клиенти

Quehenberger Logistics

Фирма Квеенбергер Лоджистик БЛГ е утвърден спедитор на Българския пазар повече от 15 години.

За оптимизиране процесите и пространството в складовите им помещения доставихме и монтирахме:

- Конвенционални палетни стелажи АПР 12 – 910 палетни места (линк) през 2007 година.

- Конвенционална палетни стелажи АПР 12 – 3453 палетни места (линк) с места за комисиониране 205 л.м през 2018 г.

Линк към сайта