#

Клиенти

Aquasystem

Фирма Aquasystem е румънска фирма, специализирана в прозводство и монтаж на дограма, както и на отводнителни покривни инсталации.

За техните нужди доставихме пирамиди за транспортиране и вътрешно складово съхранение на врати и прозорци.

Линк към сайта