Индустриално оборудване, стелажи и интегрирани складови решения

Самоносещи складови конструкции

           

Безспорно най-голямо достижение в проектирането на складови стопанства са APR самоносещите складови конструкции, където стелажната конструкция се явява носеща за сградата.

Това е една област, в която много малко производители имат възможност да работят поради специфичните предизвикателства стоящи пред проектантите. Това е така защото проекта трябва да съвместява едновременно много изисквания отнасяши се до сградните конструкции и същевременно да обезпечава функционалните характеристики на стелажните конструкции.

При изчислението на самоносещите конструкции освен характеристиките на товара, трябва да бъдат взети предвид, всичи физикогеографски показатели на региона, в който ще се изгражда конструкцията, като коефициент на сеизмичност , ветрови фактор, коефициент на снеговалеж и др.

Самоносещите складови конструкции позволяват изграждането на складови стопанства с височина до 40метра като имат следните предимства:   
  • Много кратки срокове за тяхното изграждане и пускане в експлоатация
  •   
  • Оптимизация на складовото пространство поради липсата на междинни носещи колони на сградата
  •   
  • Атрактивна цена

  • В случаите, когато самоносещите складови конструкции надхвърлят височини, които биха могли да бъдат обслубвани със стандартна вътрешно складова техника, се предвижда изграждане на авроматизирани системи за опериране трансманипулатори. В този случай проекта предвижда изграждане на самоносещи автоматизирани складови конструкции. В този аспект нашият партньор FERRETTO GROUP S.p.A може да предложи високо- квалифицирано техническо решение с атрактивно съотношение между полза и цена.