Индустриално оборудване, стелажи и интегрирани складови решения

Витоша ауто - INFINITI

Централен склад

Метална стелажна система на две нива APR 12 - обща височина 4м.

Метална стелажна система на две нива DIMAX 30 - обща височина 4м.