Индустриално оборудване, стелажи и интегрирани складови решения

АЕЦ "Козлодуй"

Централен склад:

Палетни стелажи APR 12 - височина 6м.

Метална стелажна сиситема на две нива APR 12 - обща височина 6м.