Индустриално оборудване, стелажи и интегрирани складови решения

Джи Ем Ти ООД
Етажно складово стопанство за съхранение на готова конфекция. Автоматизирана система за пренос на дрехи.