Индустриално оборудване, стелажи и интегрирани складови решения

Ахат 4
Складова база - Рафтови стелажи DIMAX20 – височина 3.50м