Индустриално оборудване, стелажи и интегрирани складови решения

Трейс-Ипома АД
Складова база - Палетни стелажи DRIVE-IN – Височина 8м, капацитет – 2700 палетоместа - Конвенционални стелажи APR12