Индустриално оборудване, стелажи и интегрирани складови решения

София Франс Ауто АД
Централен склад за резервни части - Рафтови стелажи DIMAX20/ DIMAX30 - Стелажи за масла – APR12 с ламели - Стелажи за джанти Сервиз - Метална стелажна конструкция на две нива DIMAX20 - Рафтови стелажи DIMAX20 Експедиционен център Трансформа - Рафтови стелажи DIMAX20