Индустриално оборудване, стелажи и интегрирани складови решения

Radio-Shuttle

     

Автоматизираните Radio Shuttle системи за складиране са иновативно решение за гъсто складиране на палетизирани товари. Те са едно по-нататъчно развитие на познатите DRIVE IN системи.

Системата Radio Shuttle, предствлява автоматизирана платформа, която се движи в рамките на работния коридор, като придвижва палетата на желаната позиция. Тя се управлява от интерактивен радиопредавател и може да работи в различни режими, като затоварване, разтоварване , подреждане. Посредством стандартният вътрешно складов повдигач автоматизираната платформа Radio Shuttle може да бъде премествана на различни позициив системата DRIVE IN, където тя оперира съгласно FIFO (first in first out) или LIFO(last in first out) логиката, в зависимост от желанието на оператора.

Предимства на системата:
  
  • Системите Radio Shuttle, са изключително приложими в хранително вкусовата и фармацевтичната промишленост, където проследяването на срока на годност на продуктите и следването на FIFO логиката са от особено значение
  •   
  • Radio Shuttle e адаптиран да обслужва складове за гъсто складиране в хладилни камери където температурата не превишава -30ºC
  •   
  • Системата Radio Shuttle е позволява надграждане на съществуващи DRIVE IN системи, като по този начин се подобрява бързината на работа в склада и се увеличава свободата на складиране /тъй-като се избягва необходимостта от съхранение на еднородни стоки в рамките на един работен коридор
  •   
  • Radio Shuttle може да се интегрира с WMS