Индустриално оборудване, стелажи и интегрирани складови решения

Пластмасови кутии AUER

Складови контейнери и кутии AUER за съхранение на различни по-дребни части върху стелажни рафтове и с възможност за стифиране една върху друга.

Многообразие на размери, цветове и изпълнения контейнери и кутии.

Складовите контейнери и кутии AUER притежават възможност за вътрешни разделители по дължина и ширина, позволяващи висока плътност на складиране.

Висококачествени, разработени за многократна експлоатация.

Специални контейнери за опасни стоки, температурно чувствителни стоки и електронни компоненти ESD.