Индустриално оборудване, стелажи и интегрирани складови решения

Палетни стелажи с подвижна база

     

Тези системи интегрират складиране на товари със значителни размери при надеждно и сигурно движение на базата. Подвижните стелажни системи са подходящо решение за съхраняване на стоки с висока плътност като спестяват складова площ от 80%, елиминирайки отнемащите място коридори.

Палетните стелажи с подвижна база са подходящо решение за оборудване на хладилни камери, тъй-като позволяват голяма гъстота на складиране и същевременно обезпечават пряк достъп до всяко пале.

Движението на базата се осъществява посредством електрическо задвижване. Предвидени са светлини бариери и блокировки, които правят системата напълно безопасна при експлоатация.

Този тип системи позволяват съвместяването им и със други видове стелажни системи с индустриално приложение: конзолни стелажи, рафтови стелажи, конзолни рафтови стелажи и др.