Индустриално оборудване, стелажи и интегрирани складови решения

Машини със седящ оператор

ELAN – Маневрена миячна машина
Производителност: 3000-4000квм/ч
Приложения: За почистване на твърди настилки:линолеум,шлайфан бетон,теракот,гранит,гранитогрес и др.
Повече...
DRIVE – Миячна нашина за средно-големи площи
Производителност: от 3500 до 4000кв.м/ч
Приложения: За почистване на твърди настилки:линолеум,шлайфан бетон,теракот,гранит,гранитогрес и др.
Повече...
JUMBO – Миячни машини за средно-големи площи
Производителност: до 5000 кв. м/ч
Приложения: За почистване на твърди настилки:линолеум,шлайфан бетон,теракот,гранит,гранитогрес и др.
Повече...
МЕТRO - Миячна машина за големи площи
Производителност: до 8450 кв. м/ч
Приложения: За почистване на твърди настилки:линолеум,шлайфан бетон,теракот,гранит,гранитогрес и др.
Повече...