Индустриално оборудване, стелажи и интегрирани складови решения

Метачни машини със седящ оператор

SLALOM - Mетачна машина за малки площи
Производителност: 4730-6050 кв.м/ч
Приложения: Закрити и открити индустриални помещения , цехове, паркинги, тенис кортове и футболни игрища с изкуствено покритие.
Повече...
ATOM PLUS – Mетачна машина за малки площи
Производителност: 5445 - 7315 кв.м/ч
Приложения: Закрити и открити индустриални помещения , цехове, паркинги, тенис кортове и футболни игрища с изкуствено покритие.
Повече...
R703 - Метачна машина за средно големи площи
Производителност: 7800 - 9100 кв.м/ч
Приложения: Закрити и открити индустриални помещения , цехове, паркинги, тенис кортове и футболни игрища с изкуствено покритие.
Повече...