Индустриално оборудване, стелажи и интегрирани складови решения

Мецанин конструкции

Система GL8
           

           

Системата GL8 позволява изграждането на мецанин с голяма площ с минимален брой подпорни колони, тъй като носещите греди имат голяма товароносимост. Системата е конструирана и произведена при строго спазване на всички текущи конструктивни правила и действащи наредби. Модулната същност на GL8 предполага, че конструкцията може да бъде адаптирана да посрещне бъдещи изисквания чрез модификации или удължаване без да се налага демонтаж на изградената вече част.

Носещата конструкция на мецанина GL8 е съставена от основни и вторични греди , колони и капители.

Гредите са изработени като 8 стенен сигма профил с различна дебелина в зависимост от изискванията за товароносимост, като позволяват инсталирането през тях на тръби, кабели и други технически елементи. Наименованието GL8 идва от „Grandi Luci” ( Long span) – дълга греда. Гредите са свързващия елемент между носещите колони и могат да бъдат единични или двойни. Конструкцията позволява разстояние между две съседни колони от максимум 8м и товароносимост до 1100кг/ кв.м. Те могат да бъдат единични или двойни както и с различна дебелина в зависимост от изискванията за товароносимост. В гредите има предвидени отвори, които позволяват поставянето на ел. инсталации и други спомагателни системи.

Колоните са изработени правоъгълни тръби 120/120мм или 140/140мм, завършващи с профилирана планка за свързване с капитела. Те могат да бъдат единични и двойни в зависимост от изискванията за товароносимост.

Капителите свързват гредите и колоните постредством болтова връзка . Те могат да бъдат единични и двойни в зависимост от типа на колконите. Специфичната конструкция на на капителите позволяват удължаване и и скъсяване на мецанина във всички посоки на различен етап от време без да се налага разглобяване на конструкцията.

Подовото покритие в зависимост от предназначението може да бъде: Метални поцинковани плътни ламели, метални поцинковани перфорирани ламели, ПДЧ подови плоскости, и комбинация от оребрена ламарина и ПДЧ подови покрития.

GL8 Мецанина е комплектован със стълби с поцинковани непързалящи се стъпала, транспортни гейтове, парапети. Мецанина стандартно е боядисан в цвят по RAL по технологията - епоксидното прахово покритие.

Системата GL8 позволява изграждането на многоетажни конструкции.