Индустриално оборудване, стелажи и интегрирани складови решения

Метачни машини с хидравлично повдигане на контейнера

АТОМ SA - Компактна метачна машина за малки площи
Производителност: 5225-6875 кв.м/ч
Приложения: Индрустиални закрити и открити площи, складове , паркинги, производствени помещения и др.
Повече...
ОТТО – Метачна машина за средно големи площи
Производителност: 6 500 - 9100 кв.м/ч
Приложения: Индрустиални закрити и открити площи, складове , паркинги, производствени помещения и др.
Повече...
NOVE - Метачна машина за средно-големи площи
Производителност: 8 470 - 9100 кв.м/ч
Приложения: Индрустиални закрити и открити площи, складове , паркинги, производствени помещения и др.
Повече...
BOXER - Метачна машина за големи площи
Производителност: 12 400 кв.м/ч
Приложения: Индрустиални закрити и открити площи, складове , паркинги, производствени помещения и др.
Повече...
Mille – метачна машина за големи площи
Производителност: 14000-19900 кв.м/ч
Приложения: Индрустиални закрити и открити площи, складове , паркинги, производствени помещения и др.
Повече...
DUEMILA – метачна машина за големи площи
Производителност: 20900 кв.м/ч
Приложения: Индрустиални закрити и открити площи, складове , паркинги, производствени помещения и др.
Повече...