Индустриално оборудване, стелажи и интегрирани складови решения

Конзолни рафтови стелажи
Рафтови стелажи М90
           

M90 са рафтови стелажи с централна колона и конзолно-окачени рафтове. Използват се при ръчно набиране на стоките. Поради голямото количество рафтове имат широко приложение в магазини с голям асортимент от стоки. Характерни със своята здравина, системите М90 могат да бъдат основа при проектирането на етажни складови стопанства. Те са оборудвани с редица аксесоари, специално проектирани за мецанин решения и етажни складови стопанства.

Конзолната стелажна система M90 е многофункционална система предназначена за заскладяване както на малки по обем, така и на дълги и нестандартни товари. M90 дава възможност за преконфигуриране на рафтовете и аксесоарите в рамките на един модул. Страницата представлява единична носеща колона със стъпка, на която на безболтов принцип ( от 3 страни) могат да бъдат аранжирани различни по форма и предназначение рафтове и аксесоари. Изработени са от висококачествена стомана с епоксидно прахово покритие. Позволяват преконфигуриране на модулите в бъдещ момент. Системата позволява доокомплектоване с голям брой аксесоари за различни приложения