Индустриално оборудване, стелажи и интегрирани складови решения

Комбинирани машини
COMBO – Комбинирана машина за метене, миене и подсушаване
Производителност: 13 500кв.м /ч

Хидравлично повдигане на контейнера за отпадаци

Повече...