Индустриално оборудване, стелажи и интегрирани складови решения

Индустриални стелажи
Под палетни стелажи с индустриално приложение в общия случай, се разбират стелажни системи за гъсто складиране базирани на определена логика (LIFO, FIFO), реализирани и следващи различна концепция.В този смисъл, палетната стелажна система APR 12 е система, която позволява създаването на многобройни вариации за изграждането на различни логистични решения. Универсалния профил на носещата колона, както и голямото количество аксесоари, позволяват на системата APR12 да послужи като база при изграждането на специфични индустриални приложения: DRIVE-IN, Flow Rail, Gravity Fed, Gravity Push Back, Палетни стелажи с подвижна база.
Flow-Rail стелажни системи представляват едно по-нататъшно решение на системите за гъсто складиране на принципа на LIFO (last in first out) логистиката, с един единствен фронт на опериране.

Pick-up стелажи е най-ефективната система за съхранение на бързооборотни стоки. Има възможност да бъде въведена усъвършенствана система като “look and pick” and “paperless”, които насочват оператора по време на набиране на поръчката.
Push-Back(принцип на избутването) системи са опростен вариант на гравитачните стелажни системи, в случаите където FIFO логистиката не е приложима. Те спестяват складово пространство, като фронта на затоварване и разтоварване е един и същ.
DRIVE IN системата е идеално решение за площи с голяма плътност на съхранение, когато се прилага логиката LIFO (last in - first out). Палетните стелажни системи тип DRIVE-IN са най-опростения вариант на стелажи за гъсто складиране. В зависимост от концепцията за логистика те могат да бъдат изпълнени, както съгласно LIFO(last in first out), така и съгласно FIFO(first in first out) логиката.
Gravity-fed гравитачни стелажни системи са идеалното решение, в случаите когато е необходима висока гъстота на складиране базирана на FIFO( first in first out) ) логиката.