Индустриално оборудване, стелажи и интегрирани складови решения

Gravity fed

Gravity Fed е система за гъсто складиране базирана на FIFO( first in first out) логиката
     

Системата се изпълнява посредством задвижващи ролки, които предвижват палето по наклонена ролкова лента винаги на първа позиция. Системата позволява складирането на еднородни стоки на всяко работно ниво и не налага влизане на повдигача вътре в работния коридор, тъй-като като затоварването се извършва от едната страна а разтоварването от другата ( FIFO логика – first in first out). Системата е изключително подходяща, в случаите, когато проследяването на срока на годност на изделията е от особено значение.