Индустриално оборудване, стелажи и интегрирани складови решения

Етажни стопанства

        

Етажните складови стопанства представляват високи складови нонструкции за складиране на стоки за ръчно опериране. Стелажните редици са свързани посредством „ висящи улици“ позволяващи придвижване на операторите между редиците на различните етажи. Системите са снабдени със стълбища перила и парапети, товарни гейтове в зависимост от конкретните нужди.

В зависимост от размера и теглото на складовите единици, етажните стопанства могат да бъдат изградени както на базата на cтандартна рафтова система DIMAX, така и на палетна стелажна система APR12. От естетически и функционални съображения, когато етажните стопанства са разположени в помещения с достъп на външни лица (магазини, супермаркети, шоуруум), те могат да бъдат изградени посредством система за конзолно рафтово окачване М90.

В зависимост от специфичните приложение етажните стопанства могат да бъдат окомплектовани с различни аксесоари : мрежи, разделители, аксесоари за висящи артикули, гейтове, врати, решетки и др.