Индустриално оборудване, стелажи и интегрирани складови решения

Drive in

DRIVE-IN - най-опростената система за гъсто складиране
     

DRIVE-IN е най-опростената система за гъсто складиране, адаптивна, както към (FIFO - first in first out), така и към (LIFO - last in last out) логиката. DRIVE IN стелажните системи притежават следните особености:   
  • Палетата се подреждат едно зад друго от към широката страна
  •   
  • Броят на палетата в дълбочина е максимум 14
  •   
  • Тъй-като влиза в работния коридор, повдигащата техника трябва да бъде съобразена за работа със стелажна система DRIVE-IN (тясна кабина)
  •   
  • При дълги работни коридори (над 7 бр. палета в дълбочина) е желателно механично или индуктивно водене на опериращата в коридорите техника
  •   
  • Системата е подходяща за складиране на еднородни стоки в един работен коридор