Индустриално оборудване, стелажи и интегрирани складови решения

Автоматизирани складове

Безспорно най-голямо достижение на в проектирането на складови стопанства са APR самоносещите складови конструкции, където стелажната конструкция се явява носеща за сградата. Това е област, в която много малко производители имат възможност да работят, поради специфичните предизвикателства стоящи пред проектантите.
Тези системи интегрират складиране на товари със значителни размери при надеждно и сигурно движение на базата. Подвижните стелажни системи са подходящо решение за съхраняване на стоки с висока плътност, като спестяват складова площ от 80%, елиминирайки отнемащите място коридори.

Автоматизираните Radio Shuttle системи за складиране са иновативно решение за гъсто складиране на палетизирани товари. Те са едно по-нататъчно развитие на познатите DRIVE IN системи. Системата Radio Shuttle, предствлява автоматизирана платформа, която се движи в рамките на работния коридор, като придвижва палетата на желаната позиция.
Вертикалните автоматисирани складови системи (лифтове) VERTIMAG са подходящи за съхранение на складови единици с висока плътност, като самостоятелно подсигуряват контрол на достъпа , организация и лесна експлоатация. Тези системи позволяват максимално оползотворяване на пространството във височина като осъществяват бърз и лесен достъп до материалите, благодарение на организацията на работа следваща логиката 'продукт до оператора'.
Атоматизираните системи за пренос и съхранение на конфекция представляват интегрирани складови решения, съвместяващи различни видове стелажни конструкции с автоматизирани конвйери за пренос на дрехи. В зависимост от конкретните нужди се изработва индивидуален проект, който може да интегрира и комбинира различни стелажни конфигурации.